Ik ben Manuela

Vrijheidsschrijvers: Monica Dieleman en Linyola van Gool

Veteraan: Manuel Wibier

Het verhaal van onze veteraan

Wat ons het meest is bijgebleven aan het verhaal van de veteraan, is de veelzijdigheid die naar boven kwam. Manuela komt uit een uniformen familie, waar veel mensen in een tak van de Nederlandse krijgsmacht hebben gezeten, toonde tijdens haar missies een andere kant van zichzelf door een arts aan het werk te trappen (bijna letterlijk), maar is vandaag nog steeds een bezige bij die doet wat ze leuk vindt.

De gedachte achter het kunstwerk

Na het interview hebben Linyola en ik allebei alles laten bezinken. Wat zagen wij in haar verhaal? Welke kant wilden wij hiermee op? Welke ideeën kwamen er naar boven? Dit vertaalde zich naar het volgende: Een tastbaar eindproduct waarbij we in zouden gaan op haar veelzijdigheid. Met dit idee zijn we verder gaan spelen. Hoe konden we de marine als thema in het product verwerken? Uiteindelijk werd het product een kinderboek, waarin Manuela’s verhaal wordt verteld door verschillende onderwaterdieren. Elk dier staat voor een kant van haar veelzijdige karakter.

Wat neem je mee van operatie vrijheidsschrijvers?

Wat we beiden hebben geleerd van dit project, is wat defensie nu eigenlijk doet voor vrijheid in Nederland, maar ook voor vrijheid in de wereld. Daarnaast heeft dit project zeker geholpen om een bepaald stereotype dat wij beiden hadden tegen te gaan: Bij het horen van het woord “veteraan” dachten wij vaak aan mensen die gediend hadden in de Tweede Wereldoorlog, maar dat is absoluut niet het geval. Veteranen zijn mensen in allerlei soorten en maten. Dat waren ze in ’45, maar ook vandaag de dag.

Dat we met een creatief concept veel emoties hebben mogen losmaken, was geweldig. Het was een eer dat we op een creatieve manier het verhaal van Manuela hebben mogen vertellen. We hopen dat haar verhaal op deze manier ook bewaard blijft voor volgende generaties.