Mijn vader overkwam het, ik was een reservist, mijn zoon moest

Vrijheidsschrijvers: Floor Wilke & Daniëlle Haan

Veteraan: Hans Droppert

Het verhaal van onze veteraan

Onze veteraan was Hans Droppert, Hij was een reservist tot 2006 toen hij de gele brief kreeg uit Den Helder met de vraag of hij mee wilde doen aan een missie. hij nam deel aan Operatie Atalanta, een anti-piraterij missie. Hij was een reserve officier bij de Koninklijke Marine.

Wat ons het meest is bijgebleven is dat Hans de ervaring erg bijzonder vond. Doordat hij niet meer jong en naief was, maar juist beleerd en ervaren, wist hij precies wat hij moest doen bij verschillende situaties die zich voor deden tijdens de missie. Zijn vader had gestreden in de Tweede Wereldoorlog, zijn zoon is een beroepsmilitair. Hierdoor hadden hij, zijn vader en zijn zoon een bepaalde band met elkaar en soms praatten zij ook met elkaar over ieders ervaringen. Het viel ons op dat Hans erg optimistisch is en heel erg veel zin had in de missie. Hij vond het juist leuk om eindelijk eens als reservist naar voren te kunnen komen.

De gedachte achter het kunstwerk

We werden beide erg aangesproken op Hans zijn quotes. De titel van ons kunstwerk is ook vernoemd naar de quote waar we geïnspireerd door waren.

“Mijn vader overkwam het, ik was een reservist, mijn zoon moest.”

De gedachte achter ons kunstwerk is de bovenstaande quote van Hans. De vader van Hans heeft tijdens de tweede wereldoorlog in het verzet gediend. Hans zelf was reservist die uitgezonden werd naar de Golf van Aden om boten te beschermen tegen piratenrij. De zoon van Hans heeft gediend in Afghanistan. Drie generaties die alle drie een ander verhaal hebben in een andere plek en tijd, maar toch ook verbonden door de bloedband die zij delen en door het beoefenen van hetzelfde beroep.
We kozen ervoor om drie schilderijen te maken, elk met een silhouet van een soldaat in strakke houding en met  verschillende achtergronden die de verschillende missies uitbeelden. De drie schilderijen staan naast elkaar. De eerste schilderij beeld de vader van Hans uit in zijn tijd in het verzet. Daarna komt het schilderij van Hans zelf met als achtergrond de oceaan, die de missie met anti-piraterij uitbeeld. Dan tot slot het schilderij van de zoon van Hans, met de soldaat in de woestijn die uitbeeld zijn diensttijd in Afghanistan.

We vonden het belangrijk dat je bij ons kunstwerk kon zien dat de drie soldaten op iedere schilderij bij elkaar hoorden ook al was de achtergrond anders.

Wat neem je mee van operatie vrijheidsschrijvers?

Floor : Ik vond het vooral een leuke ervaring en vond het leuk een keer kunst te maken voor een ander. Meestal doe ik dat voor een cijfer op school en dan voelt het toch anders. Om nu eens kunst te maken voor een veteraan, en daarmee een verhaal te vertellen, vond ik enerverend en bijzonder.

 

Daniëlle : Ik neem alle nieuwe ervaringen van het project mee. De workshops, de nieuwe contacten, het interview met veteraan, de eindexpositie. Ik heb veel nieuwe dingen meegemaakt in de zeven weken waarin ik mee heb gedaan aan het project. Waarin ik ook samen met mijn buddy het verhaal van een veteraan mog uitbeelden in een vorm van kunst. Het was echt een hele leuke, bijzondere en gave ervaring.