Prijateljstvo

Vrijheidsschrijvers: Daniël Bosman & Wouter de Boer

Veteraan: Raoul Janssen

Het verhaal van onze veteraan

Raoul Janssen is werkzaam bij de Koninklijke Marechaussee (KMar). Hij is onder meer uitgezonden geweest naar Egypte  binnen de Multinational Force and Observers (MFO I) & Bosnië-Herzegovina binnen de de United Nations Protection Force (UNPROFOR). In november dit jaar zal hij 34 jaar werkzaam zijn bij de KMar.

Raoul heeft tijdens zijn uitzending in Bosnië verschillende zware incidenten onderzocht waar collega militairen bij gesneuveld waren; verschillende keren opgetreden als intermediair wanneer VN-militairen waren gegijzeld; gezorgd voor een veilig heenkomen voor een moeder met haar kinderen uit een dorp dat weken erna is platgebrand; een tehuis voor geestelijk gehandicapten meehelpen opknappen en schoonmaken. Hier ontstond een nieuwe vriendschap tussen Raoul en een jongen met het downsyndroom.

De gedachte achter het kunstwerk

In het interview beschrijft Raoul dat hij in het bezit is van een fotoalbum. Vooraan in dit fotoalbum is een foto te vinden van de jongen met het downsyndroom, het maatje van Raoul. Aangezien Raoul het zichzelf verwijt dat hij de jongen destijds heeft achtergelaten,  heeft hij het boek sinds de uitzending niet meer geopend. Door het fotoalbum met een ketting vast te binden is geprobeerd dit uit te beelden. En tegelijkertijd is getracht het Post Traumatische Stresstoornis waar Raoul vooral in het verleden onder geleden heeft hiermee uit te beelden. Rechts naast het fotoalbum is een foto te zien van Raoul, met een kleine sleutel eraan. Dit is het sleuteltje voor het slot om de ketting. Het idee hierachter is dat de sleutel tot succes: de laatste stap tot genezing van PTSS bij Raoul zelf ligt. Zoals Raoul zelf ook in het interview aangaf.

Wat neem je mee van operatie vrijheidsschrijvers?

In het kort: vrijheid is niet vanzelfsprekend. You can’t change the past, but you cán shape the future.