Privacybeleid

De MDT Missie gaat zorgvuldig om met uw gegevens

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens op mdtmissie.nl voor de volgende doelen:

  1. Afhandeling van vragen, verzoeken en klachten
  2. Aanmelden voor activiteiten op onder andere Militair Terrein
  3. Toekenning van certificaten
  4. Registratie van MDT traject voor ZonMW, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en MDT

De MDT Missie maakt gebruik van een AVG-verwerkingenregister. In dit register is opgenomen op grond waarvan persoonsgegevens worden verwerkt.

Hoe verwerken we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om het doel (zie kopje ‘Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?’) te behalen met zo min mogelijk persoonsgegevens.

Onze eigen medewerkers behandelen uw vraag, klacht of verzoek. We delen uw gegevens niet met derden.

Wat zijn uw privacyrechten?

Informatie over uw privacyrechten vindt u op de pagina privacyrechten.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

MDT Missie bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het registreren van deelname en aanmelden voor activiteiten. Daarna worden de gegevens vernietigd, tenzij MDT Missie de gegevens nodig heeft voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet. Voor doel 1 en 2 geldt dat uw persoonsgegevens behouden blijven totdat de verzoeken of activiteiten hebben plaatsgevonden. Voor doel 3 en 4 geldt een termijn van 2 jaar.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

MDT Missie heeft maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen. We hebben een integraal beveiligingssysteem dat bestaat uit fysieke, informatie en personele beveiligingsmaatregelen. Dit is uitgewerkt in het Defensiebeveiligingsbeleid.

Externe bedrijven moeten voor nieuwe gerubriceerde en/of vitale Defensieopdrachten voldoen aan de Algemene Beveiligingseisen Defensieopdrachten 2019 (ABDO 2019).

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze regels worden ook uw rechten beschreven met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Heeft u een klacht?

Stuur uw klacht naar mdt@mindef.nl.